SOCIAL MEDIA

Aloittelijan sijoitussanasto

maanantai 1. maaliskuuta 2021

Ei kommenttejaOletko miettinyt sijoittamisen aloittamista, mutta et ole vielä uskaltanut? Sijoitussanasto tuntuu mielestäsi ehkä vieraalle etkä tiedä mitä sanat kuten ETF, hajauttaminen tai indeksirahasto tarkoittavat? Ei huolta, jokainen kokenutkin sijoitusguru on alussa ollut noviisi ja käsitteet ovat olleet tuntemattomia. Olen tehnyt listan sijoitukseen liittyvistä yleisimmistä termeistä ja suosittelen pysähtymään jokaisen termin kohdalla ja oikeasti miettimään mitä juuri luit. Jos et ensiyrittämällä ymmärrä lukemaasi niin se ei todellakaan haittaa, monesti toistot ja eri näkökulmien tarkasteleminen auttavat sisäistämään asiat.


Kokosin listaan yleisimpiä termejä, mitä sijoittamisen yhteydessä käytetään. Aiheen tiimoilta löytyy valtavasti myös muuta sanastoa, mutta alla olevilla sanoilla pääset varmasti alkuun eikä sijoittamisen maailma tunnu enää yhtään niin vieraalle - lupaan sen! Listaan loppuun vielä linkkejä, joiden kautta löydät lisää hyviä sanastoja.


Itse kuuntelen välillä talouteen liittyviä podcasteja, seuraan maailman taloutta erityisen tarkasti (etenkin Suomen) ja opiskelen niitä rahoitukseen liittyviä asioita vapaa-ajallani, jotka ovat itselleni vielä vieraita. Alla olevan sanaston ja kirjalistan avulla pääset varmasti mukavasti alkuun, jos sijoittamisen aloittaminen kuulostaa kutkuttavalle ajatukselle. Mukavia lukuhetkiä sijoitussanaston parissa!

 

Hyviä kirjoja sijoittamisesta:


 - Sijoittajaksi 7 päivässä - Mähkä & Lehtipuu (sopii erityisesti aloittelijoille!)

- Rahan taju - Myllyoja & Kullas

- Miten sijoitan pörssiosakkeisiin - Saario

- Sijoita kuin guru - Oksaharju & Hämäläinen


SIJOITUSSANASTO


Aktiivinen rahasto = Rahaston hoitaja vastaa aktiivisen rahaston sijoituksista, jotka valitaan salkkuun rahaston sijoitusstrategian mukaisesti (vastakohta passiiviselle rahastolle). Rahaston aktiivisuus viittaa siihen, kuinka paljon sen sisältö poikkeaa vertailuindeksin sisällöstä. Mikäli rahaston sisältö vastaa vertailuindeksiä eli siellä on samat osakkeet samoilla painoilla kuin vertailuindeksissä, niin rahaston aktiivisuus on nolla. Rahaston korkea aktiivisuus tarkoittaa taas suurta poikkeamaa vertailuindeksistä. Aktiivisen rahaston hallinnointipalkkio on yleensä korkeampi kuin passiivisessa rahastossa korkeampien tuottotavoitteiden ja salkunhoitajan kulujen vuoksi.


Allokaatio = Allokaatio tarkoittaa sijoitussalkun varojen jakamista eri omaisuusluokkiin. Omaisuusluokat ovat esimerkiksi suorat osakkeet, korkosijoitukset, sijoitusasunto, käteinen tai raaka-aineet, kuten kulta tai öljy. Sijoittamista aloittaessa on tärkeää miettiä itselleen sopiva allokaatio, kuten esimerkiksi jakaa sijoitukset yhdistelmään, jossa on vaikkapa indeksirahastoja, käteistä ja suoria osakkeita. Salkun allokaatio elää ajassa, joten salkun sisällön ei tarvitse olla vakio yli ajan.


Arvo-osake = Arvo-osakkeen arvon nousu perustuu lähinnä yrityksen tasaiseen tulokseen ja osingon maksuun, eikä niinkään tulevaisuuden kasvuodotuksiin tai kasvaviin osinkoihin. Arvo-osakkeissa on ns. piilevää arvoa eli markkinat ovat hinnoitelleet ne alle niiden todellisen arvon, jolloin niille on tyypillistä alhainen P/E- ja P/B -arvo sekä korkea osinkotuottoprosentti.


Arvo-osuustili = Sijoittamista varten on avattava arvo-osuustili eli arvopapereiden säilytystili. Arvo-osuustilillä säilytetään siis arvopapereita, kuten suoria osakkeita, rahasto-osuuksia ja optioita. Arvo-osuustilistä käytetään usein lyhennettä 'AOT'. Omaa arvo-osuustiliä voi hallinnoida internetin tai vastaavasti mobiilisovelluksen avulla. Tiedot arvo-osuustilin tapahtumista siirtyvät automaattisesti verottajalle pääomaveroitusta varten. Arvo-osuustilejä voi olla useampi kuin yksi.


Arvopaperi = Kaupan kohteena oleva osake, korkopaperi tai vaikka omistusasiakirja.


Bear- ja bull-market = Bear market tarkoittaa osakemarkkinoiden laskukautta, kun taas Bull market viittaa osakemarkkinoiden nousukauteen.


Benchmark -indeksi = Osakerahaston tuottotavoite on ylittää ennalta määritelty vertailu- eli benchmark -indeksi, joka voi olla esimerkiksi jonkin tietyn alueen osakeindeksi tai toimialaindeksi. Suomessa sijoittavalla osakerahastolla benchmark-indeksi voi olla esimerkiksi OMXH25 -indeksi, joka koostuu Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmasta osakkeesta.


Dow Jones = Maailman seuratuin osakeindeksi on Dow Jones -indeksi, joka on Yhdysvaltojen pörssin vaihdetuimpien osakkeiden kurssikehitystä kuvaava indeksi. Indeksi koostuu 30 suurimmasta ja laajimmin omistetuista yhdysvaltalaisesta osakkeesta.


Emissio = Arvopapereiden liikkeeseenlasku, joka voi olla esimerkiksi osakeanti.


ETF = ETF (exchange traded fund) tarkoittaa pörssinoteerattua rahastoa, jolla käydään pörssissä kauppaa samalla tavalla kuten osakkeilla. ETF -rahasto seuraa, lähes aina, jotain indeksiä. ETF -rahasto muodostetaan siten, että rahastoon ostetaan osakkeita samalla painolla kuin niitä on sen vertailuindeksissä. Aktiivinen ETF ei kuitenkaan seuraa mitään indeksiä vaan sitä hoitaa aktiivinen salkunhoitaja. Suurin osa ETF -rahastoista sijoittaa varansa osakkeisiin, näitä kutsutaan osake -ETF:iksi. Muita ETF -luokkia ovat korko-, kiinteistö-, raaka-aine ja muut ETF:t. Muut ETF:t sijoittavat eri omaisuusluokkiin, kuten valuuttakoreihin ja rahastoihin.


Hajautus = Sijoitusten riittävän allokaation lisäksi on hyvä varmistaa sijoitusten riittävän hyvä hajautus. Osake- tai rahastosijoittaja pystyy hajauttamaan sijoituksia eri toimialojen kuin maantieteellisten alueiden mukaan. Kaikkia munia ei ole järkevää laittaa samaan koriin, eli kaikkien osakkeiden ei ole järkevää olla esimerkiksi suomalaisia vaan hajauttaa vaikkapa yhdysvaltalaisiin tai aasialaisiin osakkeisiin. Toimialahajautus onnistuu sijoittamalla esimerkiksi teknologia-, terveydenhuolto- tai lemmikkitarvikealoille. Hajautuksen tarkoituksena on pienentää sijoitussalkun riskiä, jolloin yhden maantieteellisen alueen tai toimialan arvonlasku ei vaikuta koko sijoitusomaisuuteen radikaalisti. Rahastosijoittajan voidaan näkeä hyötyvän hajautushyödystä huomattavasti helpommin kuin osakesijoittaja rahaston luonteen vuoksi, sillä rahasto luonnollisesti koostuu jo alunperin hajautetusti kootusta kokonaisuudesta. Ajallinen hajautus on myös kannattavaa, mikä tarkoittaa pääoman sijoittamista eri aikoihin, eikä esimerkiksi saman päivän aikana. Osakkeiden hinnat vaihtelevat ja sijoitusten oikea ajoitus onkin yksi sijoittamisen haastavimmista asioista.


Hallinnointipalkkio = Rahaston hallinnointipalkkio on kulu, joka koostuu salkunhoitajan hoidosta perittävästä työstä. Palkkion suuruus vaihtelee yleensä yhdestä kolmeen prosenttiin vuositasolla rahastoon sijoitetusta pääomasta. Aktiivisissa rahastoissa tuottotavoite on passiivista rahastoa suurempi ja siksi hallinnointipalkkiokin on suurempi. Hallinnointipalkkion suuruus kannattaa aina tarkastaa rahaston avaintietolomakkeesta.

Indeksirahasto = Indeksirahasto pyrkii passiivisesti mukailemaan kohdeindeksinsä tuottoa sijoittamalla varat indeksiä vastaavasti. Osakeindeksi muodostetaan osakkeista ja markkina-arvopainotteinen indeksi onkin tunnetuin tapa muodostaa osakeindeksi, jossa osakkeiden painot määräytyvät niiden markkina-arvon perusteella. Täten suurten yhtiöiden paino indeksissä on suurin. Indeksirahasto muodostetaan siten, että rahastoon ostetaan osakkeita samassa suhteessa kuin niitä on vertailuindeksissä. Rahasto ei siis ota aktiivisesti kantaa osakkeista, eikä se aktiivisesti käy kauppaa osakkeilla. Indeksirahastossa olevien osakkeiden painoja muutetaan vain, jos osakeindeksin koostumus muuttuu.

Instrumentti = Rahoitusinstrumentti on mikä tahansa arvopaperikaupan kohde, kuten osake, joukkovelkakirja, rahasto-osuus tai johdannainen. Myös yritystodistukset ja lainapaketit ovat rahoitusinstrumentteja.

Julkinen noteeraus = Arvopapereiden julkinen määräytyminen markkinoilla, esimerkiksi pörssissä.

Jälkimarkkinat = Kaupankäyntiä liikkeellelaskun jälkeen, esimerkiksi pörssissä, kutsutaan jälkimarkkinoiksi.

Kasvuosake = Kasvuosakkeen (tai osuuden) kasvuodotukset nimensä mukaisesti ovat merkittävämpi osuus osakkeen hinnasta kuin tasainen osinkovirta. Sijoittajat odottavat kasvuosakkeilta voimakasta kasvua tulevaisuudessa ja suosivat siten niitä nopean voiton toivossa. Kasvuosakkeen vastakohtana voidaan pitää arvo-osaketta.

Kokonaistuotto = Tuotto, johon lasketaan mukaan arvonnousu ja osingot.

Korkoa korolle -ilmiö = Korkoa korolle -ilmiö tarkoittaa sitä, että esimerkiksi talletukselle tai sijoitukselle maksetaan tuottoa koron muodossa, jolloin tuotot kasvavat korkoa alkuperäisen pääoman lisäksi. Ensimmäisen vuoden jälkeen korkoa eli tuottoa talletukselle tai sijoitukselle lasketaan niin sille alkuperäiselle pääomalle, kuin myös edellisenä vuosina kertyneille tuotoille eli koroille. Näin korkotuotto on joka vuosi edellistä vuotta suurempi ja pitkällä aikavälillä korkotuoton osuus on aina vain suurempi. Tämän vuoksi säästäminen ja sijoittaminen kannattaa aloittaa mahdollisimman pian, jotta sijoitettu pääoma kerkeää kasvaa korkoa korolle mahdollisimman pitkän aikaa.

Korkoa korolle ilmiö on maailman kahdeksas ihme. Joka sitä ymmärtää, tienaa sen; joka ei ymmärrä, maksaa sitä.” - Elbert Einstein


Korkorahasto = Rahasto, joka sijoittaa korkoinstrumentteihin.

Kurssi = Arvopaperin tai hyödykkeen julkisesti noteerattu hinta.

Liikevaihto = Yrityksen tilikauden aikana tekemä myyntituotto, josta on vähennetty arvonlisävero, myyntiin välittömästi vaikuttavat verot ja myönnetyt avustukset.

Liikkeeseenlasku = Liikkeeseenlaskulla tarkoitetaan ensi kerran tehtävää osakkeiden osakeantia tai joukkolainan myyntiä sijoittajille.

Likviditeetti = Omaisuuserän rahaksimuutettavuutta kutsutaan likviditeetiksi. Esimerkiksi pankkitilin talletukset ovat likvidejä varoja, mutta sijoittamisesta puhuttaessa arvopaperimarkkinoiden likviditeettiys kuvaa kauppojen nopeutta ja tehokkuutta. Mikäli arvopapereiden osto ja myynti on vaikeaa niin likviditeetti on pientä, kun taas hyvä likviditeetti takaa suurienkin kauppojen nopean toimittamisen ilman suurta vaikutusta hintatasoon.

Listautuminen = Arvopaperin ottaminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Luovutusvoitto = Luovutus- eli myyntivoitto on myyntihinnan ja hankintahinnan erotus. Mikäli arvopaperin myyntihinta on hankintahintaa pienempi, puhutaan luovutustappiosta.

Markkina-arvo = Yhtiön markkina-arvo määräytyy kertomalla osakkeiden määrä yhden osakkeen päivän kurssilla. Arvopaperin hinta eli markkina-arvo määräytyy julkisessa noteerauksessa.

Merkintä = Osakkeiden ja arvopapereiden ostamista liikkeeseenlaskun yhteydessä kutsutaan merkinnäksi.

Merkintäpalkkio = Osakkeiden ostamisesta peritään kertaluontoinen merkintäpalkkio ja siksi osakkeita kannattaa ostaa kerralla suurempi määrä, jolloin 

Sijoitussalkun oma pääoma = Sijoitussalkkuun tallettamat varat.

Omavaraisuusaste = Yrityksen rahoitusrakenteen tunnusluku, joka kertoo oman pääoman osuuden yrityksen liiketoimintaan sitoutuneesta koko pääomasta.

OMXH25 = Helsingin pörssin osakeindeksi, OMX Helsinki 25, on markkina-arvopainotettu indeksi, joka koostuu Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmasta osakkeesta. Se siis kuvastaa vaihdetuimpien osakekkeiden hintakehitystä. OMXH25-indeksiä käytetään vertailuindeksinä erilaisten suomalaisten osakesalkkujen hoidossa. Indeksiin kuuluvat osakkeet tarkistetaan puolen vuoden välein.

Osake = Osake on omistusosuus yrityksestä ja jokainen osake on osuus yhtiön osakepääomasta. Osakepääoma jakautuu yhtä suuriin osakkeisiin. Osake tuottaa osallistumisoikeuden yhtiökokoukseen, etuoikeuden uusmerkintään sekä oikeuden yhtiön voitonjakoon. Pörssiyhtiöt maksavat osakkeenomistajille yhtiökokoukseen päätöksen mukaisesti osinkoa tilanteen salliessa.

Osakeindeksi = Tunnetuin indeksi on osakeindeksi. Osakeindeksi siis mittaa osakkeiden kurssikehitystä eli hintamuutoksia ja monet sijoitusrahastot vertaavatkin tuottoaan indeksiin.

Osakerahasto = Rahasto, joka sijoittaa osakkeisiin.

Osinko = Yhtiön osakkailleen jakama voitto-osuus. Osinko maksetaan yleisesti kerran tai kaksi vuodessa, kun yhtiön tilinpäätös on vahvistettu. Mahdollisia frekvenssejä osingonjaolle ovat myös kvartaaleittain tai kuukausittain tehtävä voitonjako.

P/E-luku eli voittokerroin = P/E eli Price per Earnings tarkoittaa osakkeen hintaa jaettuna osakekohtaisella tuloksella. Kyseistä tunnuslukua voidaan lukea myös niin, että kuinka monta vuotta kestää, jotta yritys tuottaa voittoa siihen sijoitetun pääoman verran. Korkea P/E-tunnusluku viittaa kasvuosakkeeseen, jolta yleensä odotetaan kovia kasvu- ja tuotto-odotuksia, vaikka samalla sen voi olla merkki huonosta tuloksesta. Alhainen P/E-luku viittaa arvo-osakkeeseen ja tasaista tulosta tekeviin yrityksiin. Jotkut sijoittajat ajattelevat, että alle 16 P/E-luku on alle pörssin historian keski-arvon ja siten yritys on aliarvostettu. 

Yleisesti ottaen P/E -luku on monimutkainen tunnusluku, jonka laskentaperiaatetta kannattaa opiskella ennen sen käyttämistä sijoituspäätöksissä!

PEG = Osakkeen PEG -tunnusluku on P/E-luku jaettuna osakekohtaisen tuloksen keskimääräisellä vuosikasvulla. Yleisesti ottaen PEG-lukua käytetään etenkin kasvuyritysten arvon määrityksessä, jolloin alle yhden PEG-lukujen osakkeissa arvossa voi olla nousuvaraa. Toisaalta yli yhden PEG-luku saattaa viitata osakkeen yliarvostuksesta.

Pääomatulo = Sijoitetun pääoman tulot, kuten korot, osingot ja voitto-osuudet.

Pörssiyhtiö = Pörssiyhtiön osakkeilla käydään kauppaa pörssissä.

Quick ratio = Yhtiön rahoitusomaisuuden suhde lyhytaikaisiin velkoihin, mikä heijastaa yrityksen lyhytaikaista maksuvalmiutta. Quick ration hyvää raja-arvoa pidetään yleensä arvoa 1.

Rahasto = Rahasto on sijoitusinstrumentti, jonka pääoma koostuu yhtä suurista osuuksista. Sijoittaja sijoittaa siis pääomaa rahastoon ja saa vastineeksi rahasto-osuuksia - tätä kutsutaan rahasto-osuuksien merkitsemiseksi. Rahaston rahoitusyhtiö tai salkunhoitaja sijoittaa varat rahaston sijoitusstrategiansa mukaisesti ja rahasto-osuuksien arvo kehittyy rahaston sijoitusten arvonkehityksen mukaisesti. Rahastot voivat olla teema- tai vaikkapa maantieteellisesti fokusoituneita, kuten kehittyviin markkinoihin, vastuullisiin yhtiöihin tai Kiinan markkinoihin sijoittavia rahastoja. Rahastoja on erilaisia myös mm. sen suhteen minkälaisiin instrumentteihin ne sijoittavat, kuten osake- tai korkorahastot (sijoittavat nimensä mukaisesti joko osakkeisiin tai erilaisiin korkoinstrumentteihin, kuten valtioiden velkakirjoihin tai joukkovelkakirjoihin). Yleisin rahastotyyppi on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa niin osake- että korkoinstrumentteihin. Rahaston riskiä voidaan pitää yksittäistä osakesijoitusta matalampana, koska rahastosijoituksella saa hajautuksen moneen eri arvopaperiin, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi osakerahaston yhden yksittäisen osakkeen arvonlasku ei laske koko rahasto-osuuden arvoa alas vaan rahasto-osuuden arvo riippuu myös muista rahaston sijoittamista osakkeista ja niiden kehityksestä.

Rahasto-osuus = Rahaston pääoma koostuu yhtä suurista rahasto-osuuksista. Sijoittamalla rahastoon sijoittaja saa rahasto-osuuksia.

Riski = Sijoittamisessa riskillä kuvataan sitä, mikä on todennäköisyys sille saako sijoittaja sijoitettua pääomaansa takaisin. Mitä suurempi riski, sitä isompi todennäköisyys on ettei sijoitettua pääomaa saa takaisin - mutta toisaalta, suurempi riski eli korkeampi korko tuottaa suuremmat voitot.

Riskin hajauttaminen = Riskiä voi hajauttaa erilaisilla tavoilla, kuten sijoittamalla erilaisiin instrumentteihin, toimialoihin, maantieteellisiin alueisiin ja jopa ajallisesti hajauttaen. Riskin hajauttaminen alentaa sijoitusten riskiä, eli sitä ettei sijoitettua pääomaa saa takaisin. Aloittelevan sijoittajan onkin hyvä muistaa: hajauta, hajauta, hajauta. Esimerkiksi osakesijoittajan on turvallista omistaa vähintään viiden, jopa kymmenen yhtiön osakkeita. Hajauttamisen perusidea on se, että eri sijoituskohteiden hyvät ja huonot tulokset sattuvat eri aikoihin ja suhdanteiden eri kohtiin, jolloin joidenkin sijoituskohteiden onnistuminen tasoittaa epäonnistuneita sijoituskohteita.

Sijoitussuunnitelma = Sijoitussuunnitelma on henkilökohtainen suunnitelma, jonka pohjalta sijoittaja toteuttaa sijoituksiaan, minkälaisella aikahorisontilla sijoituksia tehdään ja miten halutut tavoitteet saavutetaan. Sijoittaja pystyy seuraamaan hyvin laadittua suunnitelmaa tiukemmissakin paikoissa, kuten sijoitusten arvon laskiessa, mutta toisaalta sijoitussuunnitelma voi ja pitääkin kehittyä ajan myötä. Sijoitussuunitelma on hyvä aloittaa miettimällä mitä haluaa saavuttaa ja missä ajassa, sekä arvioimalla miten tavoitteisiin pääsee. Mieti sijoitussuunnitelmaa laatiessa ainakin seuraavia asioita:

1. Budjetti - alkupääoma, kuukausittainen sijoitussumma, suuremmat kertasijoitukset vai pienet rahasto-osuudet, osakesäästöilille säästäminen
2. Sijoitusaika - pitkän- vai lyhyen aikavälin sijoituksia vai kenties jotain siltä väliltä?
3. Henkilökohtainen riskinottohalukkuus - matalamman vai korkeamman riskin sijoitusinstrumentteja?
4. Osaaminen ja ajankäyttö sijoitustoimintaan - aloittaminen rahastoista vai osakkeista, osakesijoittamisen vaatima aika ja markkinoiden seuranta


Toimeksianto = Välittäjälle jätetty osakkeen osto- tai myyntimääräys osakekaupassa.

Velkaantumisaste = Tunnusluku, joka kuvaa velkojen ja oman pääoman suhdetta eli velkaantuneisuutta.

Volatiliteetti = Volatiliteetti tarkoittaa rahoitusinstrumentin tuoton vaihtelua eli riskiä tietyllä, yleensä vuoden, ajanjaksolla. Mitä suurempi volatiliteetti rahoitusinstrumentilla on, sitä voimakkaammin sen hinta vaihtelee päivästä toiseen. Volatiliteettia aiheuttavat niin uutiset, kaupankäynti kuin yleinen markkinoiden epävarmuus. Pienempi volatiliteetti kertoo pienemmästä riskistä, mutta myös mahdollisesti siitä, että osakkeen vaihto on pientä ja siitä on vaikea päästä eroon. Jos siis haluaa enemmän riskiä ja tuottoja, kannattaa suosia ison volatiliteetin omaavia osakkeita.
Yhdistelmärahasto = Sijoitusrahasto, joka sijoittaa sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin.

Yleisindeksi = Koko markkinoita kuvaava indeksi.

Linkkejä sijoitussanastoihin:

Olisi mukavaa kuulla, oliko näistä sanoista hyötyä, oliko niiden joukossa sinulle tuntemattomia termejä tai tykkäsitkö ylipäätään postauksesta!

Read More

Tammikuun suosikit

tiistai 2. helmikuuta 2021

Ei kommentteja

 Ensimmäinen muotiin liittyvä postaukseni, ajatella että tähän meni kymmenen kuukautta aikaa. No mutta nyt ollaan jännän äärellä eli haluan esitellä teille näin helmikuussa tammikuun suosikkivalintani eri brändeiltä tähän kylmään keskitalveen.


TAMMIKUUN SUOSIKIT


Aloitetaan ylävasemmasta nurkasta.


&Other Stories Beige Bleiseritakki on ollut ostoslistallani jo muutaman talven. Täydellisen sävyinen, chic pakkassäähänkin sopiva takki kätkee alleen arkena käytettävät ohuemmat bleiserit, tai miksei paksun villaneuleen. Over size -malli pukee moni vartalomalleja ja sopii erilaisten alaosien kanssa.

Ekohelsingin mustat legginsit on valmistettu sertifioidusta GOTS-luomupuuvillasta ja ne sopivat jokapäiväiseen käyttöön. Legginsien sisäpinta on fleecemäinen, joten nämä ovat täydelliset pakkassään leggarit!

Missoman kultaiset korvakorut ovat laadukkaat ja pitkäikäiset korvikset, jotka tekevät asulle kuin asulle pienen kasvojenkohotuksen. Kultakorut ovat olleet päähänpinttymäni jo muutaman vuoden enkä näytä pääsevän tästä vaiheesta yli, ne mielestäni sopivat kenelle tahansa ja nostavat vaikka lenkkiasun seuraavalle asteelle.

Dr Martens Vegaaniset Nilkkurit vastaavat täydellisiä nauhallisia bootseja etsivälle! Näin talviaikaan nilkkurit sopivat niin untuvatakin kuin villakangastakin kaveriksi, mutta kesällä muuntuvat kesämekon parhaaksi ystäväksi. Monikäyttöiset, laadukkaat ja aikaa kestävät - my kinda boots!

Voglia Loviisa Harmaa Mohairneule valmistetaan angoravuohen hienojakoisesta ja silkinpehmeästä villasta. Neutraalin värinen, klassisen mallinen ja laadukkaasta raaka-aineesta valmistettu neule kestää vaatekaapissa vuodesta toiseen. Loviisa on kaiken lisäksi suomalainen Avainlippu -tuote.

Tämän talven suosikkilöytöni on Pupulandia Alpakkapipo, joka on syrjäyttänyt kertaheitolla kaikki muut piponi. Jenni on suunnitellut, jälleen kerran, mallistonsa myytäväksi Stockmannille ja jonka suosiosta puhuu loppuunmyydyt pipohyllyt. Olisin itsekin halunnut alpakkapipoja erilaisissa väreissä, mutta Stockmannin myyjät möivät minulle ei-oota. Malliston tärkeä osatekijä on vastuullisuus, jota Jenni kuvailee seuraavasti:

"Vastuulliset materiaalit näkyvät vahvasti myös neuletuotteissa, ja niiden osuutta kasvatettiin syksyn mallistossa. A+More by Pupulandia -malliston yhdessä pipomallissa on hyödynnetty kierrätetyistä muovipulloista valmistettua materiaalia ja värjäämätöntä alpakan villaa, ja kaulahuivin materiaali taas on 70 prosenttisesti kierrätyskashmiria ja loput uutta kashmirlankaa kestävyyden varmistamiseksi." Jenni Rutonen, Pupulandia -bloggaaja


Missoman kultaketju on siro ja klassinen kaulakoru, jota voi käyttää useamman kaulakorun kanssa tai ihan yksinään. Rakastan tätä korua, sain tällaisen 31-vuotissyntymäpäivälahjaksi. ♥️

Joutsen BLANKA untuvatakki vastaa todellisuutta unelmissani nähtävästä untuvatakista: kotimainen, ultrapitkä, lämmin ja eettisesti tuotettu. Joutsen käyttää tuotteissaan pelkästään lihantuotannon ylijäämälinnuista saatuja höyheniä, ei koskaan eläviltä linnuilta kynittyjä. Jousen on eurooppalaisen höyhenjärjestö EDFA:n jäsen, joka kieltää kaikkia sen jäseniään käyttämästä elävien lintujen höyheniä. 

Viimeisimpänä, muttei suinkaan vähäisimpänä, on talven kuivattaman ihoni pelastaja Evolve luonnonkosmetiikkasarjan kosteuttava kasvosuihke. Saman sarjan kasvojenpuhdistusbalmi on huikea löytö myös! Näiden kahden tuotteen, sekä Lumenen Valo-sarjan c-vitamiinikasvoöljyn ja ARKTIS öljy-seerumin, avulla ihoni on parhaimmassa kunnossa mitä se on ikinä ollut. Hellävaraiset, atoopiselle ihollekin sopivat tuotteet toimivat kuin taika - suosittelen testaamaan!


Tätä postausta oli niin hauska tehdä ja ajattelin jatkaa sarjaa jakamalla seuraavaksi lifestyle-suosikkeja eli siis laajentaa kategoriaa muodin ulkopuolelle. Oikein ihanaa helmikuuta kaikille! ♡
Read More

Ruispipareita & kuppi vastuullisesti tuotettua kahvia, kiitos! ☕

tiistai 1. joulukuuta 2020

Ei kommenttejaMun lempparipiparit ovat ehdottomasti ruispiparit! Ei liian makeita, hieman pehmeitä ja yksinkertaisesti vain taivaallisen herkullisia. Kokeilin ensimmäistä kertaa tehdä omia ruispipareita muutama vuosi sitten eikä niistä tullut hyviä, ei edes keskinkertaisia. Muutama vuosi kului ja päätin kokeilla (onneani-ko) uudelleen tänä vuonna. Vaihdoin reseptiä ja kas kummaa, nämä ovat parhaita pipareita, joita olen maistanut hetkeen! 🍪 Ruispipareiden ohje postauksen lopussa!Vastuullisesti tuotettua kahvia, kiitos!


Kerron samalla yhteistyöstä, johon osallistuin näin joulukuun kunniaksi. Moni tietääkin, että seison vastuullisen elämäntavan, ympäristöasioiden, eläinten- sekä ihmisoikeuksien takana. Ihmisten kuuluu pitää toisistaan huolta, auttaa sitä tarvitsevia sekä huolehtia maapallon hyvinvoinnista. Täten olin mielestäni etuoikeutettu, kun sain osallistua Slow Forest Coffeen kanssa yhteistyöhön ja kertoa heidän toiminnastaan teille. Monelle ei ole luultavasti tullut edes mieleen tarkastella kahvinsa alkuperää, saati tuotanto- ja ympäristöolosuhteita. Ei ainakaan minulle. Tässä hieman taustaa Slow Forest Coffeen, suomalaisen Pinja Puustjärven perustamasta yrityksestä:


"Slow Forest Coffeen missio on suojella metsiä ja samaan aikaan edistää paikallisten asukkaiden elintasoa Laosissa. Uskomme, että vastuullisuus edellyttää läsnäoloa, ja  työllistämme tällä hetkellä suoraan viisi henkilöä Laosissa, ja teemme yhteistyötä 37 kahvin pienviljelijän kanssa."


Slow Forest Coffee sitoutuu siis kahdeksaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen, muun muassa takaamalla laosilaisille viljelijöille 50 prosenttia kilpailijoita paremman hinnan kahvinviljelystä, mistä 40 prosenttia maksetaan ennen satokauden alkua ennakkoon, sekä tukemalla naisviljelijöitä ja vähemmistöjä. Koko tuotantoketju on täysin jäljitettävä. Jokaisessa kahvipussissa on QR-koodi, jonka kautta näet kuka viljelijä on tuottanut kahvisi! Kuinka upea idea!


Tiesitkö, että tyypillinen teollinen kahviviljelmä, mistä monet suomalaiset saavat päivittäisen kahvikupposensa, on luonnon monimuotoisuudelta heikko ja omaa 0 prosentin latvuspeittävyyden? Slow Forest Coffeen viljelijät sitoutuvat agrometsätalouteen, ja kahviviljelysten latvuspeittävyys on vastaavasti 32 prosenttia. Viljelmien kasviston monimuotoisuus ja latvuspeittävyys takaavat turvaa luonnonkatastrofeja ja ilmastonmuutosta vastaan.


Tästäpä siis pukinkonttiin kahvikansalle Slow Forest Coffeen verkkokaupasta yksittäisiä kahvipusseja tai isompia lahjapakkauksia, joissa on erilaisia kahvipaahtoasteisia kahveja maistettavaksi! Mun lempparikahvi on keskipaahtoinen suodatinkahvi, jossa maistuu tumma suklaa, hedelmätoffee ja rusinat.


Alennuskoodilla "Emilia2020" saatte kaikista Slow Forest Coffeen verkkokauppatilauksista -15 % alennusta 20.12.2020 asti.


* Kaupallinen yhteistyö Slow Forest Coffeen kanssa.Leivoin vanhanajan ruispiparit Kotikokkien reseptipohjalla, mutta korvasin osan ruisjauhoista vehnäjauhoilla.


Ruispiparit

150 g voita
1 dl sokeria
1 dl tummaa siirappia
3 tl kanelia
1 tl inkivääriä
1 tl mausteneilikkaa
1/2 tl maustepippuria
2 kananmunaa
4 1/2 dl ruissihtijauhoja
1 dl vehnäjauhoja
1 1/2 tl soodaa


Valmistus


Kiehauta voi, sokeri, siirappi ja mausteet kattilassa ja anna jäähtyä. Lisää sekaan loput ainekset. Peitä kelmulla ja laita jääkaappiin yön ajaksi.

Kaulitse taikinasta ohut levy ja ota erilaisilla muoteilla piparkakkuja. Paista pipareita 180 asteisessa uunissa (uunista riippuen) 7-10 minuuttia. Piparit ovat valmiita, kun ne saavat hieman väriä. Älä paista niitä kuitenkaan liikaa, jottei pipareista tule kuivia.

Nauti piparit esimerkiksi glögin kaverina!
Mukavaa joulukuun ensimmäistä päivää ja ihanaa joulun odotusta!Read More

Hääbudjetti

tiistai 24. marraskuuta 2020

Ei kommentteja

 


Hääbudjetti - mistä aloittaa?


Häiden suunnittelun peruslähtökohtana on hyvä olla budjetti, tai niin minä ainakin ajattelen. Ideoita ja toiveita unelmien häistä varmasti on itse kullakin, mutta mikä on todellisuudessa realistista toteuttaa ja mikä ei? Vaikka budjetin laadinta saattaa kuullostaa tylsälle ja turhalle, niin hyvin suunniteltuna ja toteutettuna hääbudjetti on paras työkalu onnistuneiden häiden toteuttamiseen.


Hääbudjetti auttaa hahmottamaan kustannuseriä ja sitä kuinka paljon hääparin on syytä mahdollisesti säästää tai hakea lainaa. Kokonaiskäyttövara on budjetin runko, jonka ympärille ainakin me toteutimme säästöohjelman. 


Laskimme aluksi karkealla tasolla yhteen kaikki kustannuserät (koristelu, asut, juomat, catering, tilavuokra, viihde ym.) ja laadimme se pohjalta excel-taulukon (totta kai!). Ensimmäiselle sivulle laadittiin tosiaan kustannuserien jaottelu, joka myöhemmin on tietysti muotoutunut yksityiskohtaisemmaksi. Toiselle sivulle suunnittelimme säästöohjelman.


Vinkit hääbudjetin muodostamiseen:


♡ Tee hääbudjetti -excel (helppo ylläpitää ja muokata)

♡ Listaa kaikki kuluterät ylätasolla (sarakkeet: suunniteltu hinta, toteutunut hinta ja maksettu määrä)

♡  Laske kulut yhteen

♡ Laske nykyhetken varat yhteen

♡ Laadi säästösuunnitelma, mikäli ette aio ottaa lainaa häitä varten

♡ Laske tarvittava lainasumma, mikäli aiotte ottaa lainaa

♡ Tarkastele kokonaisbudjettia - onko se tasapainossa? Ylittävätkö kulut käytettävissä olevat varat? Mikäli tasapaino on hukassa, on aika aloittaa karsiminen.

♡ Muokkaa kulueriä tarkemmiksi ajan myötä


Häiden rahoitus - velka vai säästäminen?


Vaikka olemme olleet yhdessä jo lähes kahdeksan vuotta, niin emme olleet säästäneet systemaattisesti häitä varten ennen kihloihin menoa, vaikka pieni puskuri löytyikin. Meidän yhteinen ensimmäinen suuri hankinta oli viime vuonna meidän ensiasunto, johon parin vuoden säästöt hupenivat. Niinpä meidän oli mietittävä millä rahoitamme unelmahäämme.

Otammeko velkaa häitä varten? Emme. Avioelämän aloittaminen häävelkaa maksamalla ei kuulostanut sopivalle, joten suunnittelimme säästöohjelman. Toki ymmärrän hyvin, jos häitä varten otetaan lainaa, koska - miksei? Lainanotossa ei ole mielestäni mitään väärää, joten jokaisen tulee miettiä mikä rahoitusvaihtoehto sopii itselle parhaiten. Maksamme häämme mieheni kanssa kahdestaan ja maksamme häistämme sen verran, mitä mielestämme vaaditaan meidän näköisten häiden järjestämisestä.

Aloitimme systemaattisen säästämisen häätilille noin puoli vuotta sitten. Tähän mennessä olemme säästäneet kuukaudessa yhteensä tuhat euroa, mutta ensi kuusta lähtien summa on 1200 euroa. Sen lisäksi, että siirrämme häätilille kumpikin joka kuukausi tietyn määrän rahaa, niin pienillä arkisilla valinnoilla kerrytämme säästösumma entisestään. Palautetuista pulloista saadut rahat, lomarahat, veronpalautukset ja OP:n korttimaksuista säästöpossuun siirtyvät varat ovat hyviä keinoja tähän.Meidän hääbudjettiKuten taulukosta näkee, meidän häiden suurimmat menoerät ovat pitopalvelu, juomat ja valokuvaaja. Nämä kolme asiaa olivat meille sellaisia asioita, joista emme halunneet tinkiä. Pitopalvelun lasku saattaa ruoan osalta pienentyä, koska valitsimme halvemman menupohjan kuin millä budjetti on laskettu. Mietimme (tai siis minä mietin) jopa videokuvaajan palkkaamista, mutta päätimme panostaa sen sijaan erittäin hyvään dokumentaariseen valokuvaajaan.

Mainitsen vielä, että en laittanut yhteiseen hääbudjettiin kaikkia minun ns. kauneusjuttuja, jotka aion teettää ennen hääjuhlaa - ja jotka maksan täysin itse. Näitä ovat volyymiripset, geelikynnet ja suihkurusketus. Ostamme myös omasta pussistamme pienet lahjat kaasoille ja bestmaneille.


Mihin panostamme ja mistä pihistämme?


Mihin aiomme panostaa:

Ruoka ja juoma. Ruokailu toteutetaan rennosti buffet-tyylisesti, mutta ammattitaitoinen pitopalveluyrityksen henkilökunta toteuttaa meille kasvispainotteisen menun kotimaisia raaka-aineita sekä savolaisia ja karjalalaisia juuriamme kunnioittaen. Tarjoamme vieraille alkumaljan, viiniä ruoan kera sekä tietenkin avecit jälkiruoan kaverina. Kukin vieras saa vielä lisäksi kaksi drinkkilippua, koska omia juomia ei juhlapaikan A-oikeuksien takia saa paikalle tuoda.

Valokuvaaja. Harrastan itse valokuvausta ja etenkin siksi haluan, että meidän tärkeä päivä taltioituu muistoiksi ammattitaitoisen valokuvaajan käsissä. Dokumentaarinen valokuvaus siksi, koska haluamme välttää mahdollisimman pitkälle ns. 'pönötyskuvia'. Taitava valokuvaajamme Heidi Kouvo ikuistaa hääpäivämme.

Ohjelma. Mitä ihmisille jää hääjuhlasta päällimmäisenä mieleen? Tunnelma, tunnelma ja tunnelma. Rentoa meininkiä, hyvää musiikkia, ei liikaa leikkejä (hah) ja yleinen hyvänmielen juhla - sellaista minä toivon. Löysimme upean bilebändi Refrainin, jolta saamme toivoa tanssittavia kappaleita settilistaan. Valittavana on kaksi tai kolme settiä - otimme tietysti kolme! Biletetään niin pitkään juhlapaikalla kuin mahdollista pitkälle yöhön.Mistä pihistämme:

Asusteet. Morsiamen kengät, laukku ja huntu hankitaan käytettynä (kengät maksoi 5 euroa ja laukku kympin!). Sulhasen asusteet ovat vielä mietinnässä.

Kukat. Rakas serkkuni, joka on myös kaasoni ♡, toteuttaa luonnonkukista erilaisia asetelmia niin sisä- että ulkotiloihin. Floristilta tilaamme ruscus-köynnöstä, morsiamen kimpun, kaasojen rannekukat ja bestmanien sekä sulhasen vieheet sekä buffet-pöydän kimpun. Luonnosta löytyy mitä kauneimpia kukkia ja heiniä, joten haluamme käyttää niitä mahdollisimman paljon luonto-teeman mukaisesti.

Vieraiden kuljetus. Kirkko sijaitsee alle kahden kilometrin päässä juhlapaikasta, joten vieraat saavat valita itselleen sopivimman kuljetuksen muodon - yhteiskuljetusta emme aio hankkia.

Morsiamen meikki ja sulhasen kampaus. Siskoni on meikkaaja, joten hän tekee häämeikkini häälahjaksi. Hän myös opiskelee sopivasti kampaajaksi, joten hän myös leikkaa ja muotoilee sulhon hiukset. Hääkampaus toteutetaan kuitenkin kampaamossa.


Millaiselta teidän hääbudjetti näyttää? Mihin te panostatte ja mistä nipistätte?Read More

Näyttääpä sun iho hyvälle! - uudistunut ihonhoitorutiini

keskiviikko 16. syyskuuta 2020

4 kommenttia

 

Syksy. Tuo uuden ajan alku. Ihonhoitorutiinini on muuttunut melko radikaalisti puolen vuoden aikana ja sen seurauksena ihoni on herännyt eloon. 


"Näyttääpä sun iho hyvälle!" sanoi siskoni viikko sitten. 💗


Meikkaaja-maskeeraaja siskon lausahdus ihoni kunnosta tuntui erityisen hyvälle ja sen vuoksi oikeastaan halusin kirjoittaa aiheesta teille.


Surullisinta tässä kaikessa on se, etten tiennyt käyttäväni vääränlaisia ihonhoitotuotteita ennen kuin nyt.
Ihotyyppini


Ihoni on sekaiho: kesällä ihoni rasvoittuu todella helposti ja meikkivoiteet valuu pitkin poskia, kun taas keskitalvella atooppinen ihoni saattaa halkeilla, punoittaa ja kiristää aivan vietävästi. Etenkin nenästä kylmimmillä säillä ihostani lähtee oikeita riekaleita irti. Kuinka ihanaa.


Kärsin, kirjaimellisesti kärsin, teininä pahasta aknesta, joka jätti ihooni melkoiset arvet. Ne ovat onneksi iän myötä haalistuneet, hyvin luultavasti uskollisen ihonkuorinnan myötä. Teininä lotrasin meikkivoiteiden kanssa ja yritin parhaani mukaan saada näpyt piiloon, vaikka todellisuudessa paksu pakkelikerros luultavasti vain pahensi asiaa. Vihasin ihoani ja olin todella epävarma itsestäni. Sittemmin akne on onneksi kadonnut enkä ole kärsinyt siitä vuosikymmeneen (koputan samalla puupöytää).


Ihoni ei aina myöskään ole ollut näin kuiva vaan minulle kehkeytyi aikuisiän atooppinen ihottuma noin 25-vuotiaana. Olen saanut ruokavaliolla pahimman ihottuman kuriin (vaihdoin 5 vuotta sitten kasvisruokaan), mutta ihonhoidolla luulen saavuttavani lopullisen tasapainon ihoni hyvinvointiin.


Kun ihonhoidon historiaani tarkastelee näin pidemmällä aikavälillä, näen nyt mitä virheitä olen tehnyt. Luulin selättäväni aknen supertehokkaalla putsarilla, mikä osittain piti paikkaansa, mutta todellisuudessa putsari oli aivan liian tehokas. Kuivankankea ihoni tarvitsi putsarin jälkeen paksun kosteusvoidekerroksen päälle, jonka jälkeen piilouduin meikkivoidemaskin alle. Käytin siis liian tehokasta putsausta, unohdin kasvoveden ja kosteuvoidekin oli iholleni vääränlainen. Todellisuudessa, less is more.


Hellävarainen ihonpuhdistus


Löysin aikoinaan vihdoin puhdistusaineen, joka tehosi teini-iän akneen. Tuote oli Cliniquen puhdistusgeeli, jota myydään nykyään vihreässä pumppupullossa. Olen puhunut tämän tuotteen puolesta vuosia, mutta se sisältää valitettavasti ihon arkkivihollista, Sodium Laureth -sulfaattia. Sulfaatit ovat iholle niitä kaikista pahimpia raaka-aineita ja niitä löytyykin todella monesta geeli- ja vaahtomuotoisista puhdistustuotteista. Sulfaatit estävät ihon happoja ylläpitämästä ihon oikeaa pH-arvoa ja täten ihon mikroblomi (bakteerit, punkit, hiivasienet ja virukset) ei saa tarvitsemaansa elinympäristöä, mistä seuraa ihon huono kunto.


Ihotyypistä huolimatta on tärkeää hoitaa ihoa hellävaraisesti. Itse en voisi kuvitella puhdistavani ihoani ihonpuhditusharjalla, sillä ne ovat usein hyvinkin kovia. Mutta onneksi löysin keväällä konjakkisienen!


Aloe veraa sisältävä, kuivalle iholle tarkoitettu, konjakkisieni puhdistaa ihon erittäin hellävaraisesti, tuntuu ihanalle, kuorii ja heleyttää ihoa. Mikä tuote! Itse käytän konjakkisientä aamuin illoin, mutta aamuisin pelkän lämpimän veden kanssa. Aamulla iholla ei ole meikin jämiä, joten kevyt puhdistus riittää. Ennen konjakkisienen löytämistä kuorin ihoni ennen noin kerran viikossa lempikuorinta-aineella, Acon kuorintavoiteella.


Konjakkisienen kaveriksi löysin kesällä uuden ihonpuhdistustuotteen, Flow Cosmeticsin puhdistusvoiteen. Ja mistä sitten tietää, että käytät oikeanlaista ihonhoitotuotetta? Kun ihosi ei kiristä ja kirvele puhdistuksen jälkeen. Tämä puhdistusvoide tuoksuu taivaalliselle, puhdistaa ihon hyvin - ollen samalla hellävarainen.
Ihon kosteutus


Hellävaraisen puhdistuksen jälkeen iho tarvitsee sekä vesi- että rasvakosteutusta. Tämä tarkoittaa ns. kaksoispuhdistusta, jolloin kasvovesi toimii toisen puhdistajan roolissa. Kasvoveden tärkein tehtävä ei ole kuitenkaan puhdistaa ihoa, vaikka niin luullaan, vaan valmistella iho tulevaa kosteutusta, kuten kosteusvoidetta varten. Kasvovesi siis edesauttaa ihoa imemään sille tarjoaman rasvakosteuden, kuten kosteusvoiteen.


Käytän itse Lumenen ravitsevaa C-vitamiini tehohoitoaLumenen rauhoittavaa kasvovettä ja pakkasilla vielä lisäksi Lumenen tehokosteuttavaa öljy-seerumia. Käytössä on siis monta Lumenen tuotetta, mutta olen todennut ne erittäin hyviksi ja ne toimivat erityisesti atooppisen, kuivan sekaihon kanssa. Etenkin Lumenen Arctic Hydra Care -tuotesarja on atooppisen ihon paras ystävä. Tuotesarjan tehokosteuttavaa päivävoidetta käytän, kun ihoni tuntuu erityisen kuivalle talvipakkasilla.


Vaihdoin muuten kertakäyttöiset vanulaput pestäviin vanulappuihin ja muovisen sheiverin metalliseen - pieniä ekotekoja lisää!


Eläinkokeeton kosmetiikka


Suosin eläinkokeetonta kosmetiikkaa, mikä tarkoittaa siis sitä ettei itse kosmetiikkaa tai sen ainesosia ole missään vaiheessa testattu eläimillä. Vaikka EU on kieltänyt vuonna 2004 eläinkokeet sen alueella, EU:n alueella saa myydä eläinkokeellista kosmetiikkaa.


On tärkeää tietää, että mikäli kosmetiikkayritys myy tuotteitaan Kiinassa, jossa tuotteet on lain mukaan testattava ennen myyntiä eläimillä, niin yritys käyttää eläinkokeita vaikkei se tekisi niin EU:n alueella. Eli jos esimerkiksi suuri meikkiyritys markkinoi itseään eläinkokeettomana yrityksenä, tutki toimiiko yritys Kiinan markkinoilla ja jos toimii, tiedät että tämä "fakta" ei pitänytkään paikkaansa. Kuluttajia usein huijataan tai ehkä ennemminkin johdetaan harhaan valitettavasti tämän asian suhteen.


Kävin keväällä eräässä Suomen suurimmista kosmetiikkaketjuissa asioimassa ja halusin myyjän suosituksia eläinkokeettomista meikkisarjoista. Noh, hän kivenkovaa väitti minulle, että kaikki siellä myytävien brändien meikeistä ovat eläinkokeettomia. Jos olisin ollut tietämätön, olisin uskonut tietenkin tämän (miksi myyjä muka valehtelisi?) ja ostellut menemään. Kyseenalaistin kuitenkin myyjän väittämän ja niin hän itsekin myönsi, ettei asia ehkei ollutkaan niin mitä hän alunperin väitti.


Minulle eläinkokeeton kosmetiikka tarkoittaa eläinystävällisiä tuotteita ja vastuullisuutta - arvoja, jotka ovat kuluttamiseni kulmakiviä.


Esimerkiksi Animalia ja Ethical Bunny ylläpitävänteläinkokeettomien brändien listoja, käy kurkkaamassa!


Eläinkokeettomat brändisuosikkini:

☆ Lumene

☆ Twist Be

☆ Madara

☆ Lush

☆ Aco

☆ The Body ShopOlisi mukavaa kuulla sinun ihonhoitotuotteiden suosikeista ja ihonhoitorutiineista!

Haluaisitko kuulla eläinkokeettomista meikkisuosikeista seuraavaksi?


Ihanaa syksyn alkua kaikille! ♡

Read More

I said YES to the dress! ♥️

sunnuntai 9. elokuuta 2020

Ei kommentteja

 

Sanoin KYLLÄ eli minulla on hääpuku!


♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️Mistä aloittaisin... Alusta varmaan, niin kuin mieheni sanoisi.


Kun häihin oli heinäkuussa aikaa enää vuosi, oli vihdoin varattava aika ensimmäiseen pukusovitukseen. Vuosien varrella olin tietenkin katsellut hääohjelmia ja miettinyt päässäni, miltä tuleva pukuni voisi mahdollisesti näyttää. Tiedostin kuitenkin sen että vaikka kuinka tykkäisin tietystä mallista tai puvusta, se ei välttämättä istuisi minun kropalleni tai toisi parhaita puoliani esille.


Aloitin pukujen läpikäynnin netistä tämän vuoden alusta ja arvatkaahan miten siinä kävi? Koko tämän puolen vuoden aikana löysin ehkä viisi mekkoa, joista tallensin kuvan puhelimeeni eli hyviä ehdokkaita ei vain tuntunut löytyvän. Mikään ei näyttänyt hyvälle tai mekossa oli aina jotain mikä ei miellyttänyt silmääni. Tämän takia astuessani ensimmäiseen sovitukseen Helsingin Seremonia -pukuliikkeeseen, olin aika varma ettei mikään mekko kuitenkaan olisi hyvä. Ja mitä kävikään? Sovitin viittä mekkoa, joista kolme oli erittäin hyviä mekkokandidaatteja! ♥️


Ensimmäinen sovitus oli aivan heinäkuun lopussa ja se oli melkoinen ex tempore -päätös. Tarvitsin muutaman päivän hengittää ja valmistautua henkisesti pukujen sovitukseen, sillä se tuntuikin paljon raskaammalle tilanteelle mitä olin kuvitellut. Olin jo pienenä, niin kuin niin monet muut pienet tytöt, unelmoineet hääpuvun sovituksesta äidin ja muiden rakkaiden ympäroimänä, mutta minä joutuisin lähettämään terveiset pukuliikkeestä äidille pilven reunalle. Kaikki meni kuitenkin hyvin, sillä rakas pikkusiskoni oli tukenani. ♥️ Ensimmäisen sovituksen jälkeen käytiin siskon kanssa Senaatintorin terassillaMitä en halunnut häämekoltani:

♥️ A-linjainen

♥️ Liian koristeellinen / yksityiskohtainen

♥️ Kokopitsinen

♥️ Pitkät hihat

♥️ Lyhyt

♥️ Muun värinen kuin valkoinen

♥️ Olkaimeton

Toinen pukusovitus oli eilen helsinkiläisessä hääpukuliikkeessä, nimi jääköön vielä salaisuudeksi. Olin käynyt läpi heidän pukuvalikoimansa niin heidän nettisivuiltaan kuin ihastellut kuvia instasta, totta kai. Yksi puvuista oli kuitenkin ylitse muiden, ehdoton suosikkini, mutta en tietenkään tiennyt ennen sovitusta kävisikö se minulle ollenkaan.


Sovitin kolmea mekkoa ja kaikki olivat todella hyviä, toinen toistaan kauniimpia. Kolmas kuitenkin osui ja upposi. Tämä oli siis kokonaisuudessaan kahdeksas mekko mitä kokeilin ja tiesin, että tämä SE oli. Tässä mekossa astelisin vuoden päästä alttarille. Koko sovitus oli ohi puolessa tunnissa ja minä sekä kolme kaasoani olimme hieman ihmeissämme - tässäkö se oli? Näinkö helppoa se oli? Mutta mitäpä sitä turhaa kiertämään enempää pukuliikkeitä, jos täydellinen mekko oli jo löytynyt? Mekko lähti siis tilaukseen ja saan sen  ensi vuoden helmi - huhtikuussa, riippuen tuotannon tilanteesta.Pienet skumpat häämekon valinnalle 🍸Oliko minulla budjettia? Kyllä, ehdoton yläraja mekolleni oli 2000 euroa, mutta toivoin tietenkin että hintalappu jäisi alle sen. Valitsemani mekko korjauksineen maksaa noin 1500 euroa eli budjetti alittui oikein mukavasti. Aion myydä mekon häiden jälkeen eli muutokset tehdään siten, että ne voi purkaa mahdollista seuraavaa omistajaa varten.


Olen niin onnellinen, ja huojentunut. En malta odottaa, että saan mekon ja pääsen ihastelemaan sitä. ♥️


Rakkaudella,


Read More

Eteisen päivitys pienellä budjetilla

torstai 6. elokuuta 2020

Ei kommentteja

Meidän eteinen oli synkkä, ahdas ja epäkäytännöllinen. Sisäovi kääntyi eteisen sisään (!) niin ettei kengät tai oikeastaan mitkään tavarat mahtuneet mihinkään. Valkoiset seinät ja musta kuramatto. Tämän lisäksi meillä oli edellisestä asunnosta raahattu metallinen pystynaulakko, jossa roikkui kamalasti tavaraa ja jonka ohitse oli lähes mahdotonta päästä ilman, että sitä kaatoi kumoon. Kuramatostakin näkee, että se on ollut lattian kokoon nähden hieman liian pieni, mutta sivuille on leikattu ohuet irtonaiset lisäpalaset... 


Tarkoituksena oli saada tilasta viihtyisämpi ja käytännöllisempi. Ovi vaihtoi paikkaa onneksi jo vuoden alussa, mutta matto sai joutaa varastoon ja seinälle piti saada hieman väriä. Kävin ottamassa liudan värimalleja Tikkurilan maalipisteeltä ja mallailin niitä seinään - yksi oli ylitse muiden: Tikkurilan beige. Yksi seinä saisi olla tehosteseinä ja muut valkoisia, koska seinän maalaaminen, jossa on patteri ,on ehkä hieman liian iso pala purtavaksi, joten se jääköön ainakin tällä kertaa ilman väriä.

Kävin ostamassa pari Ikean seinänaulakkoa ja tilasin avaintelineen kotimaisesta Puine -yrityksestä. Teline on valmistettu suomalaisesta koivuvanerista ja on todella kaunis! Yksinkertainen, mutta silti ihana.


Etupihalla kasvaa iso omenapuu 🍎Matto poissa, maalattu seinä ja telineet seinässä. Ai kun tuli kiva näin pienellä vaivalla!Kokonaiskustannukset:

。Avainteline 22 €
。 Maali 25 €
。Vaatenaulakot 19,98 €

Yhteensä päivitys maksoi siis alle 67 euroa.


Lomaterveisin,

Read More

Säästäminen: tarinani ja vinkkejä säästämisen aloittamiseen

keskiviikko 5. elokuuta 2020

2 kommenttia

Oman talouteni taustaa


Raha on edelleen jonkin asteinen tabu, josta puhutaan liian vähän. Oman talouden hallinnan menettäminen voi olla nöyryyttävää ja ainainen pennin venyttäminen voi vaikuttaa jopa mielenterveyteen. Puhun nyt omasta kokemuksestani, sillä tiedän miltä oikea rahapula tuntuu. Takana ei ole ollut vauraita vanhempia vaan olen pyörittänyt omaa talouttani aina itse, niin ala- että ylämäessä. Haluan kirjoittaa asioista rehellisesti ja avoimesti, koska toivon jonkun saavan tarinastani toivoa, vaikka asiat tuntuisivat kuinka vaikeille. Syvistä rahavaikeuksista on mahdollista nousta, mutta se vaatii työtä ja päättäväisyyttä. Kerron seuraavaksi hieman taloudellisesta taustastani ja annan lopuksi konkreettisia työkaluja siihen, miten sinäkin voit aloittaa taloutesi hallitsemisen ja lopulta aloittaa säästämään.

Vielä kymmenen vuotta sitten elin kädestä suuhun eli kun palkka tupsahti tililleni, maksoin laskut ja sen jälkeen kirjaimellisesti kitkuttelin seuraavaan palkkapäivään. Mitään ei jäänyt koskaan säästöön enkä pystynyt suunnittelemaan suuria hankintoja, koska tililläni ei ollut koskaan ylimääräistä. En ole toisaalta  halunnut tai joutunut lainauskierteeseen vaan kitkutellut sillä mitä on. En ole koskaan myöskään menettänyt luottotietojani, sillä olen aina maksanut laskut ensin ja humputellut vasta sen jälkeen. Elämä tuntui hallitsemattomalta kaaokselta ja palkkapäivän odottelulta.

Piiiiiitkä opiskelijaelämäni, vuodet 2008-2017, luonnollisesti vaikutti taloudelliseen tilanteeseeni. Opinto- ja asumistuki plus pieni palkka eivät suoranaisesti edesauta vaurastumista vaan kunnolliset tulot luo pohjan taloudelliseen tasapainoon. Muistan ensimmäisenä yliopistovuonna laskeneeni senttejä kaupassa maitohyllyn edessä. Silloin minulle riitti ja päätin tehdä asialle jotain. Ensiksi otin selvää mikä taloudellinen tilanteeni oli, keräsin kaikki laskut yhteen ja laskin paljonko velkaa oli yhteensä. Tämä on tärkeää tietää, jotta ymmärrät mikä todellinen tilanteesi on, mikäli sinulla on esimerkiksi ulosottovelkaa tai monta eri osamaksuvelkaa. Lopulta pyysin lisää työtunteja, maksoin vähitellen osamaksuvelat pois ja opettelin budjetoimaan arkimenot. Näin sain talouteni hallintaani.Koulutus


Olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri - valmistuin ekonomistiksi vuonna 2017 pääaineenani taloustiede, minkä vuoksi talouselämä ja sen ilmiöt ovat minulle tuttuja. Rakastan numeroita, laskemista, dataa ja matematiikkaa - niin kummalliselta kuin se voi kuullostaakin. Intohimo näihin edellä mainittuihin asioihin on varmasti edesauttanut kiinnostukseni syventymistä etenkin sijoittamisen kohdalla harrastukseen asti. 

Sen lisäksi, että olen koulutukseltani KTM, niin olen käynyt koulutuksen Taloustaitohankkeen vetäjäksi eli toimin aikoinani Taloustaitohankkeessa yksittäisen nuoren tukihenkilönä taloustaitojen kehittämisessä ja taloustilanteen selvittämisessä. Huomasin, että nuorilla yleensä sakkaa talousasioiden hallinnassa arjen menojen budjetointi ja yleinen perusasioiden hallitsemattomuus, kuten laskujen priorisointi. Taloustaidot opitaan usein jo nuorena kotona, mutta jos rahasta ei esimerkiksi koskaan puhuta  tai taitoj ei vain yleisesti opeteta kotona, niin se voi aiheuttaa raha-asioiden hallitsemattomuutta ja talousvaikeuksia hyvin pitkäksi aikaa.


Mistä ja miksi aloitin säästämisen?


Olen pienestä pitäen säästänyt pieniä summia saadakseni haluamiani asioita, mutta aloitin säästöjen kerryttämisen suuremmassa mittakaavassa vuonna 2014, kun aloimme unelmoida yhteisestä ensiasunnostamme. Näin unia omasta puutarhasta enkä koskaan ole liiemmin tykännyt kerrostaloelämän melskeestä. Meillä ei ollut aluksi yhtään säästöjä, joten otimme selvää mitä täytyi tehdä: avata ASP-tili. Asuntosäästöpalkkio -eli ASP -tili on Suomen valtion tukema järjestelmä nuorille ensiasunnon hankintaan. ASP -lainassa on paljon hyviä etuja verrattuna normaaliin asuntolainaan, kuten oman pääoman määrän vaatimus suhteessa asunnon hankintahintaan eli tarvitset säästää omia varoja huomattavasti vähemmän saadaksesi ASP -lainan kuin normaalin asuntolainaan. ASP -lainasta löytyy paljon lisätietoa netistä ja kysymällä esimerkiksi omasta pankistasi.

Opiskeluaikoina säästimme noin 100 euroa kuukaudessa ASP -tilille, mikä kuullostaa ehkä pienelle, mutta säästöjen kerryttämisen seuraaminen ja vankka, vaikkakin hidas, nousu lisäsi motivaatiota säästää lisää ja nopeammin. Valmistuttuamme siirsimme säästöön kummatkin noin 300 - 800 euroa kuukaudessa, riippuen kuukauden muista menoista.


Dreams do come true


Ostimme unelmiemme rivitaloasunnon kesällä 2019. Se tunne oli käsinkosketeltava, kun vuosien uurastus palkittiin vihdoin oman kodin avaimilla. Kodin eteen oli tehty töitä ja me ansaitsimme sen, me yhdessä.

Konkreettiset vinkit säästämiseen 💰


Listaa arjen tulot ja menot. Listauksen avulla pystyt tasapainottamaan tulosi ja menosi ja tiedät tarkalleen mihin tulosi menevät. Laske lopuksi kaikki kuukauden pakolliset menot yhteen (pakolliset menot ovat kiinteitä menoeriä, jotka maksetaan joka kuukausi. Näitä voivat olla esimerkiksi vuokra, asuntolaina, sähkölasku, puhelinlasku, netti, kuntosali, vakuutukset, bussikortti ym.) Muista priorisoida kaikki laskut, etenkin vuokra tai asuntolaina ensin, eli suurimmat menoerät.

Budjetti. Sen jälkeen, kun tiedät paljonko kulutat rahaa kuukausittain, voit tehdä budjetin. Tiedät nyt tarkat tulosi sekä kiinteät menosi. Paljonko sinulle jää käteen tuloistasi menojen jälkeen vai jääkö ollenkaan? Jos vastasit ei, leikkaa menojasi - mieti, mistä säännöllisistä kuluistasi voisit luopua tai leikata. Vaihda halvempaan kuntosalijäsenyyteen, puhelinliittymään tai pihistä ruokamenoistasi suunnittelemalla viikon ruoat etukäteen ja käymällä harvemmin kaupassa. Muista huomioida budjetissasi myös yllättävät kulut, kuten lääkärikäynnit. 

• Säästösuunnitelma. Onko mielessäsi jo mihin haluat säästää ja kuinka paljon? Lisää budjettiisi uusi kategoria: säästöt. Suunnittele ja budjetoi kuinka paljon haluat tai kykenet säästämään kuukausittain. Maksa tuloistasi aina laskut ensin ja siirrä heti sen jälkeen säästösumma sivuun. Tätä summaa ei saa siirtää takaisin käyttötilille.

• Avaa säästötili. Tilillä olevat rahat on helppo tuhlata, joten siirrä suunnittelemasi säästösumma aina erilliselle tilille. Näin näet konkreettisesti, kuinka säästöjesi kasvaessa myös motivaatiosi kasvaa!

• Kaksi käyttötiliä. Minulla on käytössäni kaksi käyttötiliä, miksikö? Tilipäivänä maksan laskut, siirrän säästösumman säästötilille ja sijoitussumman arvo-osuus - tai osakesäästötililleni (tilit, joista tehdään sijoituksia) ja jätän ensimmäiselle käyttötililleni yhden viikon käyttösumman verran rahaa. Siirrän siis ison summan pois ensimmäiseltä käyttötililtäni, jotta en vain käytä sitä. Pienen summan näkeminen pankkitililläni edesauttaa sitä, etten tuhlaa holtittomasti (vaikka tiedän, että rahaa on toisella käyttötililläni).

•  Puskurirahasto. Puskurilla tarkoitetaan säästöön kerrytettyä rahaa yllättäviä menoja varten, jota ei ole tarkoitus käyttää. Puskurin olisi hyvä olla muutaman kuukauden tulojesi suuruinen summa, jotta pahan päivän sattuessa sinulla on säästöjä. Liian suuria summa on turha kuitenkin makuuttaa lähes nollakorkoisilla talletustileillä vaan ne on järkevää sijoittaa esimerkiksi rahastoihin. Aiheesta lisää myöhemmin.

• Käteinen. Käytä aluksi käteistä niin näet konkreettisesti kuinka rahaa kuluu. Pankkikortin vinguttaminen on helppoa ja nopeaa eikä rahan kulumista näe eikä etenkään mieti. Seteleiden ja kolikoiden käyttö saa takuulla miettimään rahan käyttöä yhä tarkemmin.

• Ruokatili. Meillä on yhteinen ruokatili, josta maksamme kaikki ruokaostoksemme. Siirrämme palkkapäivänä tietyn summan rahaa ruokatilille ja siten ruokaan menevä raha on jo sivussa. Tämä auttaa ruokaostosten budjetoinnissa ja kerryttää samalla S-tilin bonuksia, kun maksamme S-etukortilla.

•  Mikrosäästäminen. Kerrytetyt pullorahat ja pienet kolikot on helppo tapa säästää. Voit lisäksi sopia pankin kanssa kuukausittaisesta automaattisesti säästösummasta tai vaikka jokaisen korttimaksun yhteydessä tehtävästä pienestä säästösummasta. Säästösumman voi halutessaan sopia menevän suoraan rahastoon ja tätä kutsutaan rahastosäästämiseksi.

• Palkitse itsesi. Lopuksi, muista palkita itsesi kun saavutat tavoitteesi. Pidä motivaatiotasi yllä seuraamalla säästöjen kasvua.
Toivottavasti minun tarinastani ja säästövinkeistäni on teille hyötyä ja olisi mukavaa kuulla mihin sinä säästät, mitä haaveita sinulla on, jotka vaativat säästämistä? Vai etkö säästä ollenkaan ja elät tässä hetkessä murehtimatta huomisesta? 

Seuraavaksi tarkoituksenani on kirjoittaa sijoittamisesta: mistä aloittaa, avata sijoituskäsitteitä ja kertoa oma tarinani piensijoittajaksi. Haluan kannustaa etenkin naisia sijoittamisen ihmeelliseen maailmaan kertomalla omia kokemuksiani.
Read More